Utylizacja zużytego oleju, dlaczego jest tak ważna?

sie 13, 2021 przez

Utylizacja zużytego oleju, dlaczego jest tak ważna?

Zużyty olej silnikowy, czyli olej przepracowany, jest dla wielu właścicieli firm problemem. Jest to odpad niebezpieczny, trudny w utylizacji Przedsiębiorstwa produkcyjne, warsztaty samochodowe, stacje kontroli pojazdów to miejsca, gdzie dochodzi do gromadzenia dużych ilości odpadów olejowych. Są one niebezpieczne dla środowiska. Jak i dlaczego należy je utylizować? Komu przekazuje się olej przepracowany, aby został on zutylizowany lub unieszkodliwiony zgodnie z prawem?

Prawo zakazuje traktowania przepracowanego oleju jak zwykłego odpadu. Niestety nie oferuje jednocześnie zbyt wielu konkretnych możliwości pozbywania się go. Pozostawianie oleju na śmietniku lub wylewanie do kanalizacji jest zabronione i zagrożone karami finansowymi. W jaki sposób można pozbywać się przepracowanego oleju samochodowego, wiedzą przede wszystkim właściciele przedsiębiorstw, gdzie dochodzi jego gromadzenia. Olej przepracowany musi być magazynowany, przechowywany w specjalny sposób, a następnie transportowany do miejsca utylizacji wyspecjalizowanej jednostce.

Dlaczego olej przepracowany należy zutylizować lub unieszkodliwić w przepisowy sposób?

Zachodzi pytanie, dlaczego prawidłowe postępowanie z odpadami olejowymi jest tak ważne. Czy konieczność przestrzegana przepisów w tym zakresie jest wymysłem, zbędnym utrudnieniem dla właścicieli warsztatów samochodowych i innych firm? Nic podobnego. Odpady olejowe są rzeczywiście bardzo szkodliwe dla środowiska i mogą zawierać wysoce toksyczne substancje. Ich szkodliwość jest przede wszystkim efektem zużycia, a dokładniej procesów, jakim olej jest poddawany w trakcie eksploatacji.

Podczas cyklu pracy oleju dochodzi w nim do zmian takich jak między innymi piroliza węglowodorów (powstawanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych o silnie rakotwórczym działaniu), przenikanie związków metali z elementów silnika oraz do przemian w obrębie dodatków uszlachetniających.

Utylizacja zużytego oleju jako obowiązek przedsiębiorców

Właściciele warsztatów samochodowych, stacji paliw i kontroli pojazdów, zakładów produkcyjnych, gdzie zużywany jest olej na masową skalę, są zobowiązani do jego pozbywania się. Utylizacja zużytego oleju ma na celu by nie dopuścić do skażenia środowiska. Aby poddać jej odpady olejowe z zakładu, wystarczy podpisać umowę z wyspecjalizowaną firmą oferująca skup zużytego oleju, jego odbiór oraz transport i oddanie do regeneracji lub unieszkodliwienia.

Podobne

Tagi