Ochrona bioróżnorodności – dlaczego to jest ważne

lis 15, 2021 przez

Ochrona bioróżnorodności – dlaczego to jest ważne

OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI – DLACZEGO TO JEST WAŻNE

Wstęp
Bioróżnorodność to jedna z najważniejszych wartości przyrodniczych, którą musimy chronić i zachować dla przyszłych pokoleń. Ochrana bioróżnorodności to nie tylko ochrona gatunków zwierząt i roślin, ale także całej ich siedlisk i środowiska życia.

 1. Wartość bioróżnorodności
  Bioróżnorodność to liczba gatunków występujących na całej planecie oraz ich różnorodność ekologiczna, genetyczna i krajobrazowa. To właśnie dzięki temu procesy ekologiczne zachodzą w sposób naturalny, a ekosystemy pozostają w równowadze. Miejscem o dużym znaczeniu dla bioróżnorodności są m.in. lasy, łąki, rzeki, jeziora i tereny podmokłe.

 2. Skutki utraty bioróżnorodności

 • Zmniejszenie ilości zasobów naturalnych jakimi dysponujemy. Utrata bioróżnorodności prowadzi do osłabienia oraz zmniejszenia ilości surowców, jakie możemy pozyskać z ekosystemów, np. drewna, żywności, wody czy surowców mineralnych.
 • Zaburzenie równowagi ekologicznej. Brak jednego elementu ekosystemu może skutkować niestabilnością całego systemu.
 • Zagrożenia zdrowia i środowiska. Wraz z utratą różnorodności gatunkowej, wzrasta ryzyko powstawania chorób zakaźnych, które mogą przenieść się na ludzi. Ponadto, zanik mokradeł czy lasów prowadzi do zwiększenia zagrożenia powodziowego.
 • Brak naturalnych środków ochrony. Dzięki różnorodności roślin i zwierząt, ekosystemy samoczynnie regulują szkodniki i choroby.
 1. Jak chronić bioróżnorodność
 • Ochrona gatunków i siedlisk. Planowanie przestrzenne oraz ochrona siedlisk chroni powiązania między różnymi gatunkami, co przyczynia się do zachowania stabilności ekologicznej. Z kolei systemy ochronne chronią zagrożone gatunki, takie jak wilki, żubry czy orły.
 • Ochrona lasów i innych ekosystemów. Las jest kluczowym ekosystemem dla bioróżnorodności. Dlatego istotne jest chronienie lasów przed wycinką, pożarami i rozwojem infrastruktury.
 • Gospodarka zrównoważona. Właściwe zarządzanie zasobami naturalnymi i stosowanie praktyk, które przyczynią się do zminimalizowania negatywnych skutków dla środowiska, takie jak recykling czy ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
 • Edukacja społeczeństwa. Informowanie ludzi o problemach związanych z utratą bioróżnorodności jest ważne, aby zwiększyć świadomość i wrażliwość na potrzeby ochrony przyrody.
 1. Konkluzja
  Ochrona bioróżnorodności jest niezbędna dla przetrwania wielu gatunków, ekosystemów i dla przyszłości naszej planety. To zadanie, którego nie możemy zaniechać. Wymaga to działania na wielu płaszczyznach i współpracę międzynarodową, aby osiągnąć cele zapisane w międzynarodowych porozumieniach. Pamiętajmy, że to od nas zależy, w jakiej przyszłości będziemy żyć i jakie dziedzictwo pozostawimy naszym dzieciom.

Podobne

Tagi