Inspektor ochrony środowiska — na czym polega ten zawód?

lut 24, 2023 przez

Inspektor ochrony środowiska — na czym polega ten zawód?

Jeśli szukasz stabilnej pracy na lata w firmie, która na pewno nie upadnie – wybierz zawód związany z zadaniami podmiotów administracji publicznej. Duża liczba wydziałów i kompetencji organów państwowych sprawia, że najprawdopodobniej znajdziesz obszar, który szczególnie cię interesuje. Jeśli więc bliska jest ci troska o przyrodę, a działania proekologiczne nie są dla ciebie pustym sloganem – rozważ karierę inspektora ochrony środowiska.

Jakie wykształcenie musi mieć inspektor ochrony środowiska?

Inspektorem ochrony środowiska może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła kierunkowe studia wyższe – na kierunku ochrona środowiska lub pokrewnym. Dodatkowe kompetencje można następnie zdobywać w trakcie studiów podyplomowych.

Na początku będziesz podlegał regionalnemu przełożonemu. Aby otrzymać stanowisko indywidualne, należy zdobyć uprawnienia na przeprowadzanie audytów – to właśnie będzie sednem twojej pracy.

Gdzie szukać pracy w ochronie środowiska?

Rekrutacja na stanowiska w administracji państwowej odbywa się na zasadzie konkursu. Dana jednostka poszukująca pracownika publikuje taką informację, wraz z oczekiwaniami wobec kandydata, zakresem obowiązków oraz oferowanym wynagrodzeniem (uwaga – nie podlega ono negocjacji). Musisz złożyć stosowne dokumenty i poczekać na rozstrzygnięcie konkursu.

W międzyczasie warto zacząć zdobywać doświadczenie, zatrudniając się w wydziale ochrony środowiska którejś z większych firm w twoim regionie. Najczęściej takie stanowiska oferują przedsiębiorstwa prowadzące produkcję rolniczą lub pokrewną do niej. Sprawdź tutaj, czy w pobliżu ktoś poszukuje specjalisty w dziedzinie ochrony środowiska. Bardzo możliwe, że skuszony zarobkami i atmosferą, postanowisz jednak pozostać w sektorze prywatnym, a jeżeli nie – stabilna posada pozwala na odczekanie czasu do kolejnej rekrutacji.

Specyfika pracy inspektora ochrony środowiska

Podstawowym zadaniem inspektora ochrony środowiska, działającego z ramienia wojewódzkiego wydziału Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, jest kontrolowanie podmiotów (prywatnych i państwowych), których działalność w jakiś sposób wiąże się lub potencjalnie może się wiązać z wykorzystaniem zasobów środowiska i ingerencją w naturę.

Inspektor sprawdza, czy firma postępuje zgodnie z prawem, czyli czy nie eksploatuje zasobów nadmiernie, czy właściwie pozbywa się odpadów. Wykrycie nieprawidłowości uruchamia dalsze postępowanie, w którym podmiot może zostać uznany za winnego popełnienia przestępstwa (np. nielegalnego składowania odpadów).

Do zadań inspektora ochrony środowiska należy również opracowywanie propozycji lokalnych rozwiązań systemowych mających na celu zapobieganie lub minimalizowanie negatywnego wpływu biznesu na przyrodę. Jeśli natomiast dojdzie do jakiejś awarii, na skutek której środowisko zostanie skażone, to m.in. inspektor ochrony środowiska odpowiada za usuwanie skutków zdarzenia. Do jego obowiązków należy także nadzorowanie utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Firma może również zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z zapytaniem lub prośbą o poradę w zakresie sposobu prowadzenia działalności w zgodzie z naturą. Inspektor pełni wówczas rolę doradczą, udzielając niezbędnych wyjaśnień.

Ostatnią z funkcji inspektora ochrony środowiska, są działania edukacyjne, prowadzone w bardzo różnorodnej formie i skierowane tak do dzieci, jak i dorosłych, a także do firm i instytucji – ma on uczyć ludzi sposobów racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Podobne

Tagi