Ekologiczne metody utylizacji odpadów organicznych

cze 15, 2021 przez

Ekologiczne metody utylizacji odpadów organicznych

Od kuchennych pozostałości po jedzeniu, przez rozkładające się liście, aż do skoszonej trawy i gałęzi – odpady organiczne stanowią olbrzymi problem dla dzisiejszych społeczeństw. Z jednej strony zajmują dużo miejsca, a z drugiej są przyczyną emisji nieprzyjemnego zapachu oraz gazów cieplarnianych. Jakie są jednak ekologiczne metody utylizacji odpadów organicznych, które pomagają pozbyć się problemu, jednocześnie nie szkodząc środowisku?

KOMPOSTOWANIE – NAJPOPULARNIEJSZA METODA
Każdy z nas słyszał o kompostowaniu – to najpopularniejsza i najprostsza metoda utylizacji odpadów organicznych. W jaki sposób to działa? Odpady organiczne takie jak kuchenne pozostałości, trawa, liście lub gałęzie wrzuca się do pojemnika, tworząc stos. Następnie odpady się mieszają, aby zapewnić równomierne rozłożenie i przeciwutleniacze. W wyniku procesu fermentacji oraz rozkładu biologicznego, odpady ulegają przemianie w nawóz, który można wykorzystać w ogrodzie lub we właściwym miejscu.

METODY BIOCHEMICZNE
Metody biochemiczne to kolejna grupa ekologicznych sposobów utylizacji odpadów organicznych. W tym przypadku odpady są traktowane różnymi procesami mikrobiologicznymi, bakteryjnymi i grzybowymi, które zmniejszają objętość odpadów i przekształcają je w bio-organiczny materiał. Te metody stosowane są najczęściej w kompleksach przetwarzających odpady biodegradowalne, gdzie odpady organiczne są dzielone na różne frakcje, takie jak kuchenne odpady, trawa, liście czy odchody zwierząt.

METODY FIZYCZNE
Kolejną grupę metod utylizacji odpadów organicznych stanowią metody fizyczne. Odpady organiczne poddawane są wtedy obróbce mechanicznej lub fizycznej, w wyniku czego ulegają rozdrobnieniu bądź wręcz przeciwnie – łączeniu w większe bryły. Jakie metody fizyczne warto wyróżnić? To na przykład:

  • Mulczowanie – polega na rozdrobnieniu odpadów organicznych i pozostawieniu ich jako warstwy na powierzchni gleby w celu kontrolowania wilgotności, temperatury i zapobiegania erozji gleby oraz rozmaitym chorobom roślin.
  • Piroliza – odpady organiczne są poddawane procesowi pirolizy, czyli wysokotemperaturowemu procesowi przekształcania materiału organicznego w węgiel aktywny, gaz syntezowy i tzw. powietrze pirolizowe, które można wykorzystać jako źródło energii.
  • Fermentacja metanowa – odpady organiczne są poddawane procesowi fermentacji, w wyniku czego powstaje w naszej przydomowej elektrowni biogaz, który można wykorzystać jako źródło ciepła, prądu, a także jako biopaliwo.

PODSUMOWANIE
Odpady organiczne to poważne wyzwanie dla współczesnych miast i społeczeństw. Kompostowanie to najprostsza i najpopularniejsza metoda utylizacji odpadów organicznych. Odpady można jednak przekształcać również za pomocą metod biochemicznych czy fizycznych. Każda z tych metod ma swoje zalety, w zależności od posiadanych zasobów oraz potrzeb. Pamiętajmy, że dbałość o środowisko powinna być dla nas ważnym aspektem naszego życia, a ekologiczne metody utylizacji odpadów organicznych są jednym z elementów, które pozwalają zadbać o naszą planetę.

Podobne

Tagi