Jak redukować odpady i wprowadzać zero waste w szkole

kwi 6, 2022 przez

Jak redukować odpady i wprowadzać zero waste w szkole

W dzisiejszych czasach coraz większy nacisk kładzie się na ochronę środowiska. Jednym z sposobów, aby przyczynić się do redukcji odpadów i wprowadzenia zero waste, jest działanie na poziomie szkolnym. W tym artykule przedstawiamy szereg praktycznych wskazówek, które mogą pomóc w realizacji tego celu.

Środki na początek
Przed przystąpieniem do wprowadzania działań zero waste w szkole, warto podjąć kilka kroków przygotowawczych. Pierwszym z nich jest wykonanie inwentaryzacji, która pozwoli określić, jakie odpady powstają w szkole i w jakim stopniu są selekcjonowane. Następnie należy ustalić cele i plan działań, a także wyznaczyć zespół, który będzie nadzorował proces zmian.

Czego nie da się zrobić zero waste?
Niektóre rzeczy po prostu nie nadają się do recyklingu i muszą trafić na wysypisko. Do takich odpadów zaliczamy m.in. papier toaletowy, zawartość mokrych worków na śmieci, odpady medyczne czy zużyte pampersy. Warto na etapie planowania działań uwzględnić te kwestie, aby nie skupiać się jedynie na aspektach łatwych do osiągnięcia.

Edukacja i świadomość
Aby wprowadzać zmiany, należy zacząć od ich przyswojenia przez społeczność szkolną. Ważne jest edukowanie uczniów i pracowników na temat problemu odpadowego, sposobów na ich redukcję i selekcjonowanie. W tym celu można zorganizować warsztaty, lekcje czy prezentacje. Warto także umieszczać w widocznym miejscu informacje na temat sortowania odpadów, a także przypominać o ważności zmiany nawyków.

Zmiana nawyków żywieniowych
Jednym z obszarów, w którym można wprowadzić zmiany w szkole, jest sposób odżywiania uczniów. Warto zastanowić się nad wyborem cateringu, który oferuje posiłki bez plastikowych pojemników czy sztućców jednorazowych. Innym rozwiązaniem może być zachęcanie uczniów do przygotowywania posiłków w domu i przynoszenia ich w wielokrotnie użytkowanych naczyniach.

Przykłady dobrych praktyk
Na zakończenie warto podać przykłady szkół, które już wprowadziły zero waste w swoim działaniu. Jednym z takich przykładów jest szkoła podstawowa w Walii, która od 2009 roku przyjmuje jedzenie tylko w naczyniach wielokrotnego użytku, a uczniowie używają jedynie sztućcy do posiadania. Innym przykładem jest amerykańska szkoła w Kentucky, która wprowadziła program recyklingu i kompostowania odpadów.

Podsumowanie
Wprowadzenie zero waste w szkole to wymagający proces, który wymaga planowania, koordynacji i edukacji. Jednak warto podjąć takie działania, aby w ten sposób przyczynić się do ochrony środowiska, kształtowania pozytywnych nawyków i wyrabiania świadomości ekologicznej wśród uczniów i pracowników szkoły.

Podobne

Tagi