Eko-szkoły: Edukacja ekologiczna i zrównoważony rozwój

kwi 4, 2021 przez

Eko-szkoły: Edukacja ekologiczna i zrównoważony rozwój

Edukacja ekologiczna i zrównoważony rozwój w eko-szkole

W dzisiejszych czasach coraz większy nacisk kładzie się na ochronę środowiska. Problem zanieczyszczenia powietrza, zwiększająca się ilość odpadów oraz globalne ocieplenie są jednymi z największych wyzwań dla naszej cywilizacji. Dlatego też coraz więcej szkół decyduje się na wprowadzenie edukacji ekologicznej i stawia sobie za cel promowanie zrównoważonego rozwoju.

 1. Czym jest eko-szkoła?

Eko-szkola to szkoła, która podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska i stara się zminimalizować negatywny wpływ na planetę. Szkoły te angażują się w projekty ekologiczne, np. segregację odpadów, oszczędzanie wody i energii, sadzenie drzew czy promowanie transportu rowerowego. Eko-szkoły zobowiązują się do prowadzenia działań ekologicznych w szkole oraz w swoim otoczeniu.

 1. Dlaczego warto być eko-szkołą?

Edukacja ekologiczna pomaga wyrabiać zdrowe nawyki oraz zwiększa świadomość zagrożeń wynikających z działań człowieka dla środowiska. Działania prowadzone przez eko-szkołę przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, wody oraz gruntu, co przekłada się na lepszy stan zdrowia społeczeństwa. Ponadto, promowanie zrównoważonego rozwoju wpłynie na rozwój gospodarczy kraju, co jest istotne dla przyszłych pokoleń.

 1. Jakie są cele eko-szkół?

Cele eko-szkół nie ograniczają się tylko do działań ekologicznych. W ramach programu eko-szkół realizowane są także inne projekty dotyczące likwidacji dyskryminacji, biedy i innych problemów społecznych. Cele te mają na celu wzmocnienie uczestników programu i zachęcenie ich do podejmowania działań w różnych sferach życia. Edukacja ekologiczna wynika z potrzeby walki z globalnym ociepleniem.

 1. Jakie korzyści wynikają z bycia eko-szkołą?

Bycie eko-szkołą może przynieść wiele korzyści dla szkoły i jej uczniów. Najważniejsze z nich to:

 • wzrost świadomości społecznej na temat ochrony środowiska
 • kształtowanie proekologicznych postaw u uczniów i pracowników szkoły
 • poprawa jakości powietrza i wody
 • zaoszczędzenie energii i wody
 • uczenie się odpowiedzialnego zachowania wobec środowiska i innych ludzi
 • budowanie reputacji szkoły wśród społeczności lokalnej
 1. Jak zostać eko-szkołą?

Aby zostać eko-szkołą, należy spełnić określone kryteria i przeprowadzić odpowiednie działania. Najczęściej szkoły zapisują się do programu eko-szkół organizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Słowik wraz z WWF Polska. Następnie prowadzone są działania ekologiczne, w których angażują się uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Wprowadzenie edukacji ekologicznej oraz działań w eko-szkole to proces czasochłonny i wymagający wyrzeczeń, ale przynosi wiele korzyści dla nas wszystkich.

Podobne

Tagi