Segregacja śmieci papier

OD 1 LIPCA UJEDNOLICONE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

Od 1 lipca 2017r. na terenie Polski obowiązywał będzie nowy system gospodarki odpadami. Będą one dzielone na 4 grupy:

  • papier,
  • szkło,
  • metale i tworzywa sztuczne,
  • bioodpady.

Do tej pory podział w taki sposób obowiązywał w około 50% gminach na terenie Naszego kraju.

Do pojemnika/worka niebieskiego będziemy wrzucać papier, do żółtego metale i tworzywa sztuczne, do brązowego bioodpady, a do zielonego szkło. Będzie też możliwość rozdzielenia szkła na bezbarwne (pojemniki białe) i zielone (pojemniki zielone).

segregacja śmieci papier

Segregacja śmieci szkło

Segregacja śmieci metale

Segregacja śmieci bio

Segregacja śmieci zmieszane

„Chcemy poprawić efektywność segregacji odpadów, dlatego wprowadzamy standardy selektywnej zbiórki odpadów, które będą jednolite dla całej Polski. Dzięki temu zyskamy dobrej jakości surowiec, który będzie mógł trafić do recyklingu. Pamiętajmy, że Polska do roku 2020 musi osiągnąć 50 proc. recyklingu odpadów komunalnych. Obecnie wynosi on zaledwie 26 proc. A to właśnie właściwa segregacja jest wstępem do recyklingu” – mówił Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Głównym powodem wprowadzenia powyższych regulacji jest zwiększenia przez Polskę ilości odpadów poddawanych recyklingowi. Jeśli do 2020 roku Polska nie uzyska 50-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych zostaną nałożone na nią wysokie kary przez UE.

Jak Wam się podobają nowe zasady segregacji odpadów?

4 thoughts on “OD 1 LIPCA UJEDNOLICONE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW”

  1. W grafice pt. Papier zarówno w „wrzucamy” i „nie wrzucamy” jest tłusty papier i papierowe worki po nawozach. Chyba wkradł się błąd

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *